Friday, 9 December 2011

DUNIA MUZIK
TAHUN 1

Minggu
Topik/Bidang
Pembelajaran
Standard Kandungan
Standard Pembelajaran
Catatan/
EMK/ TMK
1


UNIT 1
Aku dan Muzik

FOKUS
Tempo
cepat dan lambatPengalaman Muzikal
Ø    1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara  solo atau berkumpulan

1.1.4 Menyanyi mengikut tempo
v  cepat - lambat2


UNIT 1
Aku dan Muzik

FOKUS
Tempo
cepat dan lambat

Pengalaman Muzikal
Ø     1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan    
         dinamik, pic, tempo dan bunyi
3

UNIT 2
Aku dan Muzik

FOKUS
Warna Ton
Penerokaan suara manusia :
ü  suara bercakap,
ü  suara menyanyi,
ü  suara memanggil dan suara berbisik


Pengalaman Muzikal
Ø     1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo dan berkumpulan


1.1.1 Mendemonstrasi warna ton suara
         manusia dengan betul


4

UNIT 2
Aku dan Muzik

FOKUS
Warna Ton
Intonasi - pic tinggi dan rendah

Pengalaman Muzikal
Ø     1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo dan berkumpulan


1.1.3 Mengajuk pic dengan tepat
5

UNIT 3
Aku dan Muzik

FOKUS
Irama - detik lagu


Pengalaman Muzikal
Ø     1.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir
1.2.2  Memainkan perkusi mengikut tempo


6UNIT 3
Aku dan Muzik

FOKUS
Tempo
cepat dan lambat

Pengalaman Muzikal
Ø     1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik


1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan
         dinamik, pic, tempo dan bunyi
v  tempo cepat / lambat

7

UNIT 4
Aku dan Muzik

FOKUS
Tempo
cepat dan lambatPenghasilan Muzikal
Ø  2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif


2.1.1 Menghasilkan pelbagai bunyi menerusi     
         penerokaan suara dan perkusi badan
         dan perkusi mulut
8
UNIT 4
Aku dan Muzik

FOKUS
Warna ton suara manusia
- suara lelaki dan perempuan


Aspresiasi Muzik
Ø    3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir


3.1.1 Mengenal pasti warna ton suara
         manusia yang didengar

9

UNIT 5
Aku dan Muzik

FOKUS
Kemahiran asas dalam permainan perkusi tanpa pic.
Contoh:
 Kastanet / loceng


Pengalaman Muzikal
Ø    1.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoire
1.2.1  Memainkan perkusi mengikut detik
v  postur
v  cara memainkan


10

UNIT 5
Aku dan Muzik

FOKUS
Ekspresi
-dinamik kuat dan lembut


Pengalaman Muzikal
Ø    1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik


1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan
         dinamik, pic, tempo dan bunyi
v  dinamik kuat / lembut

11

UNIT 6
Aku dan Muzik

FOKUS
Sebutan lirik - pergerakan mengikut lirik

Pengalaman Muzikal
Ø    1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan


1.1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf vokal
         a,e,i,o,u yang betul

12


UNIT 6
Aku dan Muzik

FOKUS
Sebutan lirik - pergerakan mengikut lirikPengalaman Muzikal
Ø    1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik1.3.2  Membuat pergerakan berdasarkan lirik
          dan mud muzik
v  lagu aksi ( action song )

13


UNIT 7
Aku dan Muzik

FOKUS
Mud riang dan sedih
Pengalaman Muzikal
Ø    1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik1.3.2  Membuat pergerakan berdasarkan lirik
          dan mud muzik
v  lagu aksi ( action song )

14


UNIT 7
Aku dan Muzik

FOKUS
Tempo cepat dan lambat
Apresiasi Muzik
Ø    3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir3.1.2  Mengenal pasti mud, tempo, tekstur  
          dan dinamik daripada muzik yang
          didengar
v  mud (mud riang, sedih, marah dan takut)

15

UNIT 8
Aku dan Muzik

FOKUS
Mud
- marah dan takut

Apresiasi Muzik
Ø    3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir


3.1.1  Mengenal pasti mud, tempo, tekstur
          dan dinamik daripada muzik yang
          didengar
v  mud ( riang, sedih, marah dan takut )

16

UNIT 8
Aku dan Muzik

FOKUS
Mud
- marah dan takut

Pengalaman Muzikal
Ø    1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan


1.1.5  Menyanyi dengan dinamik
v  lembut ( p )
v  kuat ( f  )

17

UNIT 9
Aku Dan Muzik

FOKUS
Warna ton suara manusia
ü  suara lelaki dan perempuan
ü  suara berbisik
ü  suara bercakap
ü  suara menyanyi


Pengalaman Muzikal
Ø    1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan


1.1.1  Mendemonstrasi warna ton suara
          manusia dengan betul


18

UNIT 9
Aku dan Muzik

FOKUS
Warna ton suara manusia
ü  suara lelaki dan perempuan
ü  suara berbisik
ü  suara bercakap
ü  suara menyanyi


Apresiasi Muzik
Ø    3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir


3.1.1  Mengenal pasti warna ton suara   
          manusia yang didengar


19

UNIT 10
Aku dan Muzik

FOKUS
Ekspresi - dinamik kuat dan lembut Muzik dan Gerakan berdasarkan lagu Gajah Menari

Pengalaman Muzikal
Ø    1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik


1.3.1  Membuat pergerakan berdasarkan  
          dinamik, pic, tempo dan bunyi
v  dinamik kuat / lembut

1.3.2  Membuat pergerakan berdasarkan lirik
          dan mud muzik
v  lagu aksi ( action song )

20

UNIT 10
Aku dan Muzik

FOKUS
Ekspresi - dinamik kuat dan lembut Muzik dan Gerakan berdasarkan lagu Gajah Menari

Apresiasi Muzik
Ø    3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir


3.1.2  Mengenal pasti mud, tempo, tekstur
          dan dinamik daripada muzik yang
          didengar
v  dinamik ( kuat-lembut )


21

UNIT 11
Aku dan Muzik

FOKUS
Tempo
- Tempo konsisten
( steady beat )


Pengalaman Muzikal
Ø    1.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir


1.2.1  Memainkan perkusi mengikut detik
v  postur
v  cara memainkan


22

UNIT 11
Aku dan Muzik

FOKUS
Tempo
- Tempo konsisten
( steady beat )


Pengalaman Muzikal
Ø    1.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir1.2.2  Memainkan perkusi mengikut tempo
v  cepat
v  lambat


23

UNIT 12
Aku dan Muzik

FOKUS
Pergerakan menunjukkan
 pic tinggi dan rendah

Pengalaman Muzikal
Ø    1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan


1.1.2  Menyanyi dengan postur yang betul
v  postur duduk
v  postur berdiri


24

UNIT 12
Aku dan Muzik

FOKUS
Pergerakan menunjukkan
pic tinggi dan rendah


Pengalaman Muzikal
Ø    1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik


1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan
         dinamik , pic, tempo dan bunyi


25

UNIT 13
Aku dan Muzik

FOKUS
Pergerakan berdasarkan permainan nyanyian
( singing games )

Pengalaman Muzikal 
Ø    1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan


1.1.6  Menyanyi dengan sebutan huruf vokal
          a,e,i,o,u yang betul


26

UNIT 13
Aku dan Muzik

FOKUS
Pergerakan berdasarkan permainan nyanyian
( singing games )

Pengalaman Muzikal
Ø    1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik


1.3.2  Membuat pergerakan berdasarkan lirik
          dan mud muzik
v  permainan nyanyian (singing games)


27

UNIT 14
Aku dan Muzik

FOKUS
Teknik konvensional bermain perkusi.
- Tempo
- Detik

Pengalaman Muzikal
Ø    1.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir


1.2.1  Memainkan perkusi mengikut detik
v  postur
v  cara memainkan


28

UNIT 14
Aku dan Muzik

FOKUS
Teknik konvensional bermain perkusi.
- Tempo
           - Detik


Pengalaman Muzikal
Ø    1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan


1.1.4  Menyanyi mengikut tempo
v  cepat
v  lambat

29

UNIT 15
Aku dan Muzik

FOKUS
Tekstur
- tebal
- nipisApreasiasi Muzik
Ø    3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir3.1.2  Mengenal pasti mud, tempo, tekstur
          dan dinamik daripada muzik yang  
          didengar
v  tekstur ( solo- nipis dan kumpulan-tebal )30

UNIT 15
Aku dan Muzik

FOKUS
 Dinamik
-lembut  ( p )
-kuat ( f  )

Pengalaman Muzikal
Ø    1.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir


1.2.3 Memainkan perkusi mengikut dinamik
v  Lembut ( p )
v  Kuat ( f  )


31


UNIT 16
Aku Dan Muzik


FOKUS
Mencipta melodi
mi dan so
Pengalaman Muzikal
Ø    1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan

Penghasilan Muzik
Ø  2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif
1.1.3  Mengajuk pic dengan tepat
v  pic tinggi
v  pic rendah

2.1.3  Mencipta melodi mudah menggunakan
          vokal sepanjang 1 frasa32


UNIT 17
Aku Dan Muzik

FOKUS
Corak Irama
Bunyi panjang-pendek

Pengalaman Muzikal
Ø    1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik

Apresiasi Muzik
Ø    3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir


1.3.2  Membuat pergerakan berdasarkan lirik
           dan mud muzik. - lagu aksi ( action
           song )

3.1.2  Mengenal pasti mud, tempo, tekstur
          dan dinamik daripada muzik yang
          didengar
v  mud ( sedih dan riang )

33
Unit 18
Aku Dan Muzik

FOKUS
Mencipta corak irama

Pengalaman Muzikal
Ø    1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan
Ø    1.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir

Penghasilan Muzik
Ø  2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif


1.1.2 Menyanyi dengan postur yang betul
v  postur duduk
v  postur berdiri
1.2.1  Memainkan perkusi mengikut detik
v  postur
v  cara memainkan

2.1.2  Mencipta corak irama mudah

34

UNIT 19
Aku Dan Muzik

FOKUS
Ekspresi -dinamik kuat ( f ) dan
 lembut ( p )

Pengalaman Muzikal
Ø    1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan
Ø    1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik


1.1.5  Menyanyi dengan dinamik
v  lembut ( p ) - kuat ( f  )
1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan
         dinamik,  pic, tempo dan bunyi
v  Dinamik - kuat /lembut

35
UNIT 20
Aku Dan Muzik

FOKUS
Tekstur
- nipis ( solo ) dan tebal ( kumpulan )

Pengalaman Muzikal
Ø    1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan

1.1.6  Menyanyi dengan sebutan huruf vokal
          a,e,i,o,u yang betul36

UNIT 20
Aku Dan Muzik

FOKUS
Tekstur
- nipis ( solo ) dan tebal ( kumpulan )


Apresiasi Muzik:
Ø    3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir


3.1.2 Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan
         dinamik daripada muzik yang didengar
v  tekstur ( solo - nipis dan kumpulan - tebal )

No comments:

Post a Comment